به پایگاه خبری و تحلیلی بورس تحلیل خوش آمدید

نویسندگان بورس تحلیل

طاهر عبدالزاده

 • مدارک تحصیلی
 • دانشجوی دکتری اقتصادمالی در دانشگاه مفید
 • کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه ارومیه
 • کارشناس اقتصاد بانکداری
 • مدارک حرفه ای
 • اصول مقدماتی بازار سرمایه
 • اصول استانداردهای اعتبارات اسنادی
 • سوابق حرفه ای
 • مدیر بازرگانی خارجی شرکت آرد ممتاز
 • معامله گر کارگزاری توسعه سهند
 • مدیر شعبه کارگزاری سهم آشنا
 • مدرس دانشگاه

 

فرشید سلیمی

 • مدارک تحصیلی
 • دانشجوی دکتری اقتصادپولی در دانشگاه مفید
 • کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه تبریز
 • کارشناس علوم اقتصادی از دانشگاه ارومیه
 • سوابق حرفه ای
 • تحلیلگر و نویسنده موضوعات پولی
 • مدرس دانشگاه

 

اکبر خدمتی

 • مدارک تحصیلی
 • کارشناسی ارشد اقتصاد از پیام نور تهران
 • کارشناسی اقتصاد از دانشگاه مفید قم
 • مدارک حرفه ای
 • اصول بازار سرمایه
 • معامله گری اوراق تامین مالی
 • سوابق حرفه ای
 • مسئول پذیرش کارگزاری

 

 

محسن حسنلو

 • مدارک تحصیلی
 • کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار از دانشگاه ارومیه
 • کارشناس نرم افزار کامپیوتر

 

 • مدارک حرفه ای
 • تحلیل تکنیکال با رویکرد مدیریت سرمایه در بازارهای مالی از دانشگاه شریف
 • فرآیند معاملات آتی بورس کالا از دانشگاه علامه طباطبائی
 • Technical Analysis in Financial Markets
 • مدرس حرفه ای نرم افزار های تحلیل تکنیکال

 

 • سوابق حرفه ای
 • مشاور کارگزاری های فعال در ارومیه
 • مدرس آموزشگاههای ارومیه

 

فرنگیس کاظمپور

 • مدارک تحصیلی
 • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه رشت
 • کارشناس مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی
 • سوابق حرفه ای
 • سرپرست حسابرسی در سازمان حسابرسی
 • مدرس دانشگاه