به پایگاه خبری و تحلیلی بورس تحلیل خوش آمدید

شرکتهای عضو بازار بورس و فرابورس ایران از بزرگترین و بهترین شرکتها در حوزه تخصصی خود می باشند در این بخش سعی نموده ایم تا خوانندگان محترم بورس تحلیل را با این شرکتها به صورت مفید و مختصر آشنا نماییم و یک معرفی اجمالی از این شرکتها را ارایه دهیم .