به پایگاه خبری و تحلیلی بورس تحلیل خوش آمدید

قیمت های لحظه ای

اخبار اقتصادی

موسسه ثامن در مسیر ادغام با دیگر موسسات است

فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت: موسسه اعتباری ثامن یکی از موسسه های متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی است.وی با بیان اینکه اقداماتی توسط این موسسه شامل پذیره نویسی در بورس و تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی انجام شده است، گفت: بر این اساس این موسسه در حا... ادامه متن

اخبار سیاسی

موسسه ثامن در مسیر ادغام با دیگر موسسات است

فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت: موسسه اعتباری ثامن یکی از موسسه های متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی است.وی با بیان اینکه اقداماتی توسط این موسسه شامل پذیره نویسی در بورس و تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی انجام شده است، گفت: بر این اساس این موسسه در حا... ادامه متن